slide-arrow-w-left
slide-arrow-w-left

 

Условия соглашения

 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. SUSPENDISSE VAR

+Добавить Категории

1.Obiectul acordului (contractului).
1.1. Acest acord reglementează relaţia dintre Utilizator pe de o parte, şi Administraţia site-uluimirnevest.md (în continuare - Administraţia), pe de altă parte, în ce priveşte acordarea drepturilor de acces Utilizatorului pe site-ul www.mirnevest.md (în continuare - portal).
1.2. Prezentul acord intră în vigoare din momentulcând Utilizatorul activează a hyperlink-ul, care finisează procedura de înregistrare. După aceasta, Utilizatorul poate începe utilizarea serviciilor suplimentare ale portalului (să plaseze comentarii, să primească ştiri, să participe la promoţii, să utilizezeNotepad-ul personal în "Catalogul de nuntă"). Acordul este valabil pe toată perioada de utilizare a portalului de către Utilizator.

2. Terminologie.
Utilizator–vizitatorul care a realizat înregistrarea pe Portalconformordinii stabilite. Portal –serviciul localizat pe adresa: www.mirnevest.md, care este în proprietatea companiei-deţinătoare. Informaţie – texte, compoziţii muzicale, compoziţii audiovizuale, fonograme, imagini, mărci comerciale, logo-uri, link-uri, şi alte elemente donate voluntar şi plasategratuit pe Portal de către Utilizator. Date personale – informaţia, care permite de a identifica Utilizatorul, inclusiv datele de contact, care voluntar şi gratuit sunt plasate pe Portal de către Utilizator. AdministraţiaPortalului – ungrup de angajaţi şi persoane de încredere alecompaniei-proprietare, care dirijează cu modul de utilizare a Portalului.

3. Drepturile şi responsabilităţile Utilizatorului.
3.1. Utilizatorul are dreptul:
3.1.1. Să plaseze pe Portal Informaţii, în conformitate cu condiţiile acestui acord.
3.1.2. Săparticipe la concursuri, în conformitate cu regulile suplimentare prevăzute de aceste concursuri şi promoţii.
3.1.3. Să plaseze comentarii la articole.
3.1.4. Să-şi exprime opiniile sale în catalogul companiilor.
3.1.5. Să utilizeze toate resurseleşi informaţia postată pe Portal în scopuri personale.
3.2. Utilizatorul nu are dreptul:
3.2.1. Să plaseze informaţii provocatoare, cu caracter abuzivşi agresiv, ceea ce contravine standardelor morale şi etice şi, de asemenea, contravine legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
3.2.2. Să plaseze pe Portal informaţii ce nu îi aparţin.
3.2.3. Să utilizeze în scopuri comerciale şi / sau în alte scopuri informaţia, care aparţinePortalului, fără acordul în scris al Administraţiei.
3.3. În caz de prejudiciila persoane terţe, altor utilizatori şiPortalului, Utilizatorul va despăgubi prejudiciul în totalmente şi în mărimea cuvenită conform legislaţiei Republicii Moldova.

4. Drepturile şi obligaţiile Administraţiei.
4.1. Administraţia nu are dreptul de a divulga informaţia de contact către terţi, cu excepţia cazului permis de legislaţiaîn vigoare şi a prezentului acord. Însă, Administraţia nu poartă responsabilitate în cazul în care Utilizatorul singur a furnizat informaţia sa de contact la alţi utilizatori.
4.2. Administraţia are dreptul de a elimina şi / sau de a bloca pagina Utilizatorului, în cazul primirii plângerilor justificate de la alţi utilizatori despre comportarea fără decenţă a Utilizatorului dat pe portal, şi / sau în cazul încălcării acestui acord.
4.3. Administraţia are dreptul de a şterge orice informaţie a Utilizatorului fără notificare şi explicaţie.
4.4. Administraţia are dreptul de a transmiteinformaţia de contact la persoane împuternicite, precum şi adresele IP, în cazul în care utilizatorul a încălcatcondiţiile acestui acord sau legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
4.5. Administraţia are dreptul de a corecta sau a schimba informaţii localizate pe portalul.
4.6. Administraţia are dreptul dar nu este obligatăsă corecteze şi să modifice textul, fotografiile, comentariileşi alte materiale postate de utilizatori pe Portal.
4.7. Administraţia nu verifică respectarea drepturilor de autor ale proprietăţilor intelectualeşi nu poartă răspundere pentru încălcarea lor de către UtilizatoriiPortalului.
4.8. Administraţia oferă dreptul de a utiliza toată informaţia postată pe Portal, dar nu garantează că acesta poate fi utilăşi interesantă pentru Utilizator.
4.9. Administraţia sau compania-proprietară are dreptul de a suspenda, modifica designul şi proprietăţile funcţionale ale Portalului, precum şi de a introduce orice fel de restricţii fără înştiinţarea Utilizatorului.
4.10. Administraţia are dreptul de a cere de la Utilizatori respectarea acestui acord.Şi, de asemenea, să ia măsurile necesare pentru îndeplinireacondiţiilor acestui acord de către Utilizator.

5. Adăugător.
5.1. Administraţia are dreptul de a face orice modificare la prezentul acord.
5.2. Administraţiaşi compania-proprietară nu poartă răspundere:
- Pentru informaţiaplasată pe Portal;
- Pentru orice inexactitate sau exhaustivitate a informaţiei;
- Pentru prejudiciul posibil şi cauzat, pentru daună sau pierderi de orice natură, în urma utilizăriiPortalului, sau în urma neregularităţilor lui de funcţionare;
- Pentru divulgarea datelor personale, care au avut loc ca urmare a neregularităţilor de funcţionare a Portalului.

5.3. Înregistrând-se pe Portal, Utilizatorul îşi dă acordul să primească pe adresa sa de e-mail corespondenţa informaţională şi promoţională a Administraţiei.
5.4. Postând informaţia pe Portal, Utilizatorul oferă gratuit companiei-proprietare şi Portalului dreptul de a afişa, reproduce, modifica, stoca, publica, distribui, traduce, precum şi orice altă utilizare a Informaţiei sau a oricărei părţi a acesteia, fără limităde termenşi de teritoriu reglementat. La fel, la încetarea acordului, compania-proprietară continuă să deţină toate drepturile transmise la informaţie,fără nici un comision Utilizatorului pentru utilizarea acesteia.
5.5. În cazul când Utilizatorul plasează o informaţie pe Portal, acesta îşi păstrează drepturile intelectuale, precum şi orice alte drepturi, care îi aparţin în ceea ce priveşte informaţia.
5.6. Utilizatorul recunoaşte în folosul companiei-proprietare toate drepturile la Portal ca o singură entitate, inclusiv toate elementele constitutive.
5.7. La plasarea Informaţiei pe Portal, Utilizatorul nu devine co-autorul Portalului şi nu poate pe viitor face reclamaţiipentru aşa drept de autor.
5.8. Administraţia Portaluluişi compania-proprietară nu poartă nici o răspundere pentru integritatea şi securitatea informaţiei postate pe Portal.
5.9. Administraţia compania-proprietară sau Utilizatorul au dreptul de a încheia acorduri similare cu orice altă persoană.
5.10. În toate celelalte privinţe, ceea ce nu este reglementat de prezentul acord, părţile se vor conduce de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.